Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Om publikationen

Löpnummer:
2010:40
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1403-168X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten uppdaterades 2020-03-12

Rapportomslag

Information om hur tillståndsprocessen för miljöfarlig verksamhet går till, samt vad som bör finnas med i ansökningshandlingarna. 

Kontakt