Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Om publikationen

Löpnummer: 2010:40

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: ISSN 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Rapporten uppdaterades 2020-01-31

Rapportomslag

Information om hur tillståndsprocessen för miljöfarlig verksamhet går till, samt vad som bör finnas med i ansökningshandlingarna. 

Kontakt