Ängssvampar i Västra Götalands län 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:17
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport

Inventering av ängssvampar i ett slumpat urval av stora ängs- och betesmarker för att få en uppfattning om förekomsten i länet. Artantalet varierade från 0 till 13 arter med i genomsnitt 5,6 arter per lokal. Åtta rödlistade arter påträffades på sju lokaler.

Kontakt