Ängssvampar i Västra Götalands län 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2010:17

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

Inventering av ängssvampar i ett slumpat urval av stora ängs- och betesmarker för att få en uppfattning om förekomsten i länet. Artantalet varierade från 0 till 13 arter med i genomsnitt 5,6 arter per lokal. Åtta rödlistade arter påträffades på sju lokaler.

Kontakt