Älgjakten i Västra Götalands län 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:35
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Resultatet av 2009/2010 års älgjakt i Västra Götalands län. I denna rapport presenteras en sammanställning av Länsstyrelsens beslut om älgjakt samt utfallet av 2009 års anmälningar om jaktresultat.

Kontakt