Älgjakten i Västra Götalands län 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2010:35

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Resultatet av 2009/2010 års älgjakt i Västra Götalands län. I denna rapport presenteras en sammanställning av Länsstyrelsens beslut om älgjakt samt utfallet av 2009 års anmälningar om jaktresultat.

Kontakt