Ädellövskog i Västra Götalands län 2009 – övervakning i 30 områden

Om publikationen

Löpnummer: 2010:18

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 77

Publikationstyp: Rapport

Återinventering av 30 ädellövskogsområden från lövskogsinventeringar från 1980-2008. Förändringar har hittats i 70 procent av objekten och är motsvarar 18 procent av arealen. De största hoten mot ädellövskog är skogsbruk, trädsjukdomar, igenväxning och exploatering.

Kontakt