Ädellövskog i Västra Götalands län 2009 – övervakning i 30 områden

Om publikationen

Löpnummer:
2010:18
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
77
Publikationstyp:
Rapport

Återinventering av 30 ädellövskogsområden från lövskogsinventeringar från 1980-2008. Förändringar har hittats i 70 procent av objekten och är motsvarar 18 procent av arealen. De största hoten mot ädellövskog är skogsbruk, trädsjukdomar, igenväxning och exploatering.

Kontakt