Varför revs inte hela Haga?

Om publikationen

Löpnummer: 2009:64

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 172

Publikationstyp: Rapport

Haga är idag en kulturhistorisk miljö uppskattad av många. I skriften berättar några av de inblandade om förnyelseprocessen och bevarandet av delar av stadsdelens bebyggelse.

Kontakt