Varför revs inte hela Haga?

Om publikationen

Löpnummer:
2009:64
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
172
Publikationstyp:
Rapport

Haga är idag en kulturhistorisk miljö uppskattad av många. I skriften berättar några av de inblandade om förnyelseprocessen och bevarandet av delar av stadsdelens bebyggelse.

Kontakt