Uppföljning av naturskyddade gräsmarker

Om publikationen

Löpnummer:
2009:49
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen utför årligen en uppföljning av tillståndet i ängs- och naturbetesmarker i naturskyddade områden. Ett antal naturreservat och Natura 2000-områden väljs slumpvis ut varje år. I denna rapport presenterar vi resultaten för 2008 års mätningar.

Kontakt