Uppföljning av naturskyddade gräsmarker

Om publikationen

Löpnummer: 2009:49

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen utför årligen en uppföljning av tillståndet i ängs- och naturbetesmarker i naturskyddade områden. Ett antal naturreservat och Natura 2000-områden väljs slumpvis ut varje år. I denna rapport presenterar vi resultaten för 2008 års mätningar.

Kontakt