Uppbyggnad av provningsplats för små avloppsanläggningar

Om publikationen

Löpnummer:
2009:34
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport redovisar ett projekt vars syfte har varit att bygga upp en provplats för att kunna genomföra provning enligt Europastandarden.

Kontakt