Uppbyggnad av provningsplats för små avloppsanläggningar

Om publikationen

Löpnummer: 2009:34

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport redovisar ett projekt vars syfte har varit att bygga upp en provplats för att kunna genomföra provning enligt Europastandarden.

Kontakt