Tillsyn av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

Om publikationen

Löpnummer:
2009:54
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport

Tillsyn av socialtjänstens insatser till personer med funktionsnedsättning i Gunnared, Göteborg. Tillsynen ingår i den förstärkta tillsynen som regeringen beslutat om.

Kontakt