Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning

Om publikationen

Löpnummer: 2009:81

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet.

Riktlinjer och standard för vad som gäller när tillgänglighet för funktionsnedsatta ska skapas i naturområden.

Kontakt