Tidan - En utredning om naturvärden och vattenkraft

Om publikationen

Löpnummer: 2009:17

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Rapporten sammanfattar och beskriver naturvärdena i Tidans nedre delar. Tidan är ett av Sveriges mest värdefulla vattendrag ur naturvårds- fiske- och kulturmiljösynpunkt.

Kontakt