Tidan - En utredning om naturvärden och vattenkraft

Om publikationen

Löpnummer:
2009:17
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten sammanfattar och beskriver naturvärdena i Tidans nedre delar. Tidan är ett av Sveriges mest värdefulla vattendrag ur naturvårds- fiske- och kulturmiljösynpunkt.

Kontakt