Stress och trauma

Om publikationen

Löpnummer: 2009:20

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

En undersökning av förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos personer utsatta för hedersrelaterat våld.

Stress och trauma - Länsstyrelsen i Västra Götalands län

            En undersökning av förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos personer utsatta för hedersrelaterat våld.            

Stress och trauma - Länsstyrelsen i Västra Götalands län

            En undersökning av förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos personer utsatta för hedersrelaterat våld.            

Stress och trauma - Länsstyrelsen i Västra Götalands län

            En undersökning av förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos personer utsatta för hedersrelaterat våld.            

Kontakt