Större vattensalamander - systematisk inventering för åtgärdsprogrammet

Om publikationen

Löpnummer: 2009:03

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Inventering av större vattensalamander i Västra Götalands län 2008. Rapporten uppskattar att det finns knappt 2000 småvatten i länet med större vattensalamander.

Kontakt