Stor ögontröst – Markhistorik för växtlokalerna

Om publikationen

Löpnummer: 2009:65

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

Markanvändningshistorik för kända lokaler av den hotade arten stor ögontröst. Arbetet har utförts som en del i åtgärdsprogrammet för stor ögontröst.

Kontakt