Stor ögontröst – Markhistorik för växtlokalerna

Om publikationen

Löpnummer:
2009:65
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport

Markanvändningshistorik för kända lokaler av den hotade arten stor ögontröst. Arbetet har utförts som en del i åtgärdsprogrammet för stor ögontröst.

Kontakt