Stor ögontröst - Åtgärder och uppföljning under åren

Om publikationen

Löpnummer: 2009:89

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Åtgärder och uppföljning för stor ögontröst under åren 2006-2009, inom ramen för åtgärdsprogram för hotade arter.

Kontakt