Slåtterängar i Västra Götalands län, resultat av övervakning 2000-2006

Om publikationen

Löpnummer:
2009:82
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
66
Publikationstyp:
Rapport

Mellan åren 2000-2006 övervakades hävd och kärlväxter i 30 slåtterängar. Resultaten visar att mängden förna ökar över tiden, men för de flesta kärlväxtarter syns ingen trend.

Kontakt