Slåtterängar i Västra Götalands län, resultat av övervakning 2000-2006

Om publikationen

Löpnummer: 2009:82

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 66

Publikationstyp: Rapport

Mellan åren 2000-2006 övervakades hävd och kärlväxter i 30 slåtterängar. Resultaten visar att mängden förna ökar över tiden, men för de flesta kärlväxtarter syns ingen trend.

Kontakt