Sammanställning av utsläppsvärden från avloppsanläggningar för 26-2000 pe

Om publikationen

Löpnummer: 2009:74

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Projektet har samlat in provtagningsresultat från avloppsanläggningar i storleken 26-2000 pe (personekvivalenter).

Kontakt