Sammanställning av utsläppsvärden från avloppsanläggningar för 26-2000 pe

Om publikationen

Löpnummer:
2009:74
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Projektet har samlat in provtagningsresultat från avloppsanläggningar i storleken 26-2000 pe (personekvivalenter).

Kontakt