Riksintresset Göteborgs hamn

Om publikationen

Löpnummer:
2009:67
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är ett planeringsunderlag som preciserar innebörden av riksintresse enligt 3 kap 8 § Miljöbalken gällande Göteborgs hamn i text och på karta.

Kontakt