Riksintresset Göteborgs hamn

Om publikationen

Löpnummer: 2009:67

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är ett planeringsunderlag som preciserar innebörden av riksintresse enligt 3 kap 8 § Miljöbalken gällande Göteborgs hamn i text och på karta.

Kontakt