Ramdalen – en utvärdering om lokalförankring, deltagande, dialog och kommunikation

Om publikationen

Löpnummer:
2009:86
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med föreliggande utvärdering har varit att kartlägga länsstyrelsen Västra Götalands arbetsmetod i områdesskyddsärendet i Ramdalen med utgångspunkt från de olika intressenternas uppfattningar. Utvärderingen har fokuserat på lokal förankring, delaktighet och dialog och kommunikation. Syftet har också varit att komma med förslag på framtida åtgärder beträffande arbetsmetod, där det har varit möjligt.

Kontakt