Nätprovfiske i Norra Kornsjön och Mellan Kornsjön 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2009:62

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

En underlagsrapport för framtagande av fiskevårdsplan för Enningdalsälvens vattensystem samt biologisk effektuppföljning i försurade och kalkade vatten

Kontakt