Nätprovfiske i Norra Kornsjön och Mellan Kornsjön 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:62
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport

En underlagsrapport för framtagande av fiskevårdsplan för Enningdalsälvens vattensystem samt biologisk effektuppföljning i försurade och kalkade vatten

Kontakt