Markbaserad rening - En förstudie

Om publikationen

Löpnummer:
2009:77
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
80
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport redovisar ett projekt vars syfte har varit att sammanställa och kartlägga kunskapsläget om markbaserad avloppsrening samt ge underlag för behov av fortsatt forskning och utveckling.

Kontakt