Markbaserad rening - En förstudie

Om publikationen

Löpnummer: 2009:77

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår:

Sidantal: 80

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport redovisar ett projekt vars syfte har varit att sammanställa och kartlägga kunskapsläget om markbaserad avloppsrening samt ge underlag för behov av fortsatt forskning och utveckling.

Kontakt