Inventering av svart guldbagge 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:79
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Rapport

En riktad inventering av svart guldbagge (Gnorimus variabilis) i Västra Götalands län för åtgärdsprogrammet för skalbaggar i eklågor. Arten påträffades endast i ett större område kring Hofsnäs-Torpa i Tranemo kommun

Kontakt