Inventering av svart guldbagge 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2009:79

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 9

Publikationstyp: Rapport

En riktad inventering av svart guldbagge (Gnorimus variabilis) i Västra Götalands län för åtgärdsprogrammet för skalbaggar i eklågor. Arten påträffades endast i ett större område kring Hofsnäs-Torpa i Tranemo kommun

Kontakt