Inventering av streckdyngbagge 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:47
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Inventering av streckdyngbagge (Aphodius merdarius)  2008 med inriktning på hästlokaler i Västra Götalands län. Streckdyngbagge hittades på 81 procent av de 21 lokaler som inventerades, samtliga i länets östra delar.

Kontakt