Inventering av streckdyngbagge 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2009:47

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Inventering av streckdyngbagge (Aphodius merdarius)  2008 med inriktning på hästlokaler i Västra Götalands län. Streckdyngbagge hittades på 81 procent av de 21 lokaler som inventerades, samtliga i länets östra delar.

Kontakt