Inventering av skalbaggar i tio lövskogsområden i Västra Götalands län 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2009:04

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 27

Publikationstyp: Rapport

Under 2008 inventerades tio lövskogar i Västra Götalands län på vedskalbaggar och klokrypare. Nio rödlistade arter påträffades. Tre nya landskapsfynd för Västergötland gjordes samt hela 28 nya landskapsfynd för Bohuslän.

Kontakt