Inventering av skalbaggar i tio lövskogsområden i Västra Götalands län 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:04
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport

Under 2008 inventerades tio lövskogar i Västra Götalands län på vedskalbaggar och klokrypare. Nio rödlistade arter påträffades. Tre nya landskapsfynd för Västergötland gjordes samt hela 28 nya landskapsfynd för Bohuslän.

Kontakt