Inventering av liten havstulpanlav

Om publikationen

Löpnummer:
2009:46
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Rapport

Fördjupad inventering av elva nyckelbiotoper i Forshällas och Hjärtums socknar, Bohuslän.

Liten havstulpanlav (Thelotrema suecicum) är en sällsynt lav med endast ett tiotal kända förekomster i Sverige. Den genomförda inventeringen resulterade i att en ny och mycket riklig lokal upptäcktes

Kontakt