Inventering av liten havstulpanlav

Om publikationen

Löpnummer: 2009:46

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Fördjupad inventering av elva nyckelbiotoper i Forshällas och Hjärtums socknar, Bohuslän.

Liten havstulpanlav (Thelotrema suecicum) är en sällsynt lav med endast ett tiotal kända förekomster i Sverige. Den genomförda inventeringen resulterade i att en ny och mycket riklig lokal upptäcktes

Kontakt