Inventering av hävd i ängs- och betesmarker 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2009:85

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

Ett stickprov har gjorts för att se om ängs- och betesmarker, som tidigare bedöms som nationellt värdefulla, hävdas trots att de saknar miljöersättning.

Kontakt