Inventering av hävd i ängs- och betesmarker 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2009:85
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
82
Publikationstyp:
Rapport

Ett stickprov har gjorts för att se om ängs- och betesmarker, som tidigare bedöms som nationellt värdefulla, hävdas trots att de saknar miljöersättning.

Kontakt