Inventering av enskilda avlopp i Kungälvs kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2009:24

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 44

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Inventering av enskilda avlopp längs planerad tryckavloppsledning mellan Ytterby och Kärna samt framtagande av en arbetsmodell för projektet VA i kustzon.

Kontakt