Inventering av enskilda avlopp i Kungälvs kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2009:24
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Inventering av enskilda avlopp längs planerad tryckavloppsledning mellan Ytterby och Kärna samt framtagande av en arbetsmodell för projektet VA i kustzon.

Kontakt