Fyra fallstudier för att minska övergödningen i Västerhavets vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer: 2009:51

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 51

Publikationstyp: Rapport

Fyra fallstudier genomfördes med syftet att minska övergödningen i Västerhavets vattendistrikt. Beskrivning av och förslag till åtgärder för att minska belastningen.

Fjällbacka inre skärgård – Norra/Mellersta Bohuslän, Fjordsystemet innanför Orust och Tjörn – Södra Bohuslän, Inre Kungsbackafjorden – Norra Halland, Skälderviken – Södra Halland/Skåne.

Kontakt