Främmande arter i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2009:02
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport är en sammanställning av vad som är känt om främmande arter i Västra Götalands län. Med hjälp av en enkät och övrig kunskap valdes 16 organismer ut som särskilt problematiska i länet och presenteras med utbredningskartor.

Kontakt