Främmande arter i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2009:02

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport är en sammanställning av vad som är känt om främmande arter i Västra Götalands län. Med hjälp av en enkät och övrig kunskap valdes 16 organismer ut som särskilt problematiska i länet och presenteras med utbredningskartor.

Kontakt