Föryngring hos stormusslor i olika vattensystem i Västra Götalands län 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:01
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

I elva vattensystem har 19 provytor analyserats på förekomst av juvenila och adulta musslor. Juvenila musslor saknas helt eller delvis i flera provytor.

Kontakt