Finn de områden som göder havet mest – och de som är mest känsliga för övergödning

Om publikationen

Löpnummer: 2009:56

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 85

Publikationstyp: Rapport

Projektet syftar till att identifiera de områden i Västerhavets vattendistrikt som har störst näringsbelastning respektive de områden som är mest övergödningskänsliga. Dessutom föreslås åtgärder som syftar till att minska näringsbelastningen i prioriterade områden.

Kontakt