Finn de områden som göder havet mest – och de som är mest känsliga för övergödning

Om publikationen

Löpnummer:
2009:56
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
85
Publikationstyp:
Rapport

Projektet syftar till att identifiera de områden i Västerhavets vattendistrikt som har störst näringsbelastning respektive de områden som är mest övergödningskänsliga. Dessutom föreslås åtgärder som syftar till att minska näringsbelastningen i prioriterade områden.

Kontakt