Fåglarna, däggdjuren och vindkraftverken

Om publikationen

Löpnummer:
2009:70
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Översikt av fågel- och däggdjursarter som bör speciellt beaktas i samband med prövningar av vindkraftsanläggningar i Västra Götalands län, baserad på litteratur till december 2008.

Kontakt