Fåglarna, däggdjuren och vindkraftverken

Om publikationen

Löpnummer: 2009:70

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Översikt av fågel- och däggdjursarter som bör speciellt beaktas i samband med prövningar av vindkraftsanläggningar i Västra Götalands län, baserad på litteratur till december 2008.

Kontakt