Bostadsmarknaden i Västra Götaland län 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2009:40

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Analys av bostadsmarknaden i länet grundat på uppgifter i Bostadsmarknadsenkäten och annan statistik rörande boende, byggande och befolkningsutveckling, med mera. Enligt regeringsuppdrag i RB 2009.

Kontakt