Bostadsmarknaden i Västra Götaland län 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2009:40
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Analys av bostadsmarknaden i länet grundat på uppgifter i Bostadsmarknadsenkäten och annan statistik rörande boende, byggande och befolkningsutveckling, med mera. Enligt regeringsuppdrag i RB 2009.

Kontakt