Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:09
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
94
Publikationstyp:
Rapport

Rapporter över de biologiska undersökningar som genomförts av Hornborgasjöns fältstation vid Hornborgasjön 2008.

Kontakt