Åsunden - lövrike

Om publikationen

Löpnummer:
2009:61
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Som ett led i att förverkliga miljömålet ”Levande Skogar” har Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen startat ett pilotförsök i det sjörika landskapet runt Åsunden och Sämsjön. Här finns många värdefulla lövskogar. Projektet syftar till att hitta en bra metod för att på ett mer sammanhållet sätt värna och utveckla natur- och kulturvärden i denna trakt. Det är önskvärt att alla de aktörer som arbetar med skog och träd i detta landskap, som kommunen, privata skogsägare, naturvården och kulturminnesvården samarbetar mot gemensamma och fastställda mål. Denna skrift är ett försök att konkretisera en del av dessa mål.

Se även rapporten Lövskogarna i Åsunden-trakten (2009-28) Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt