Analys av VA-scenarier på kommunnivå med VeVa-verktyget

Om publikationen

Löpnummer:
2009:45
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Vidareutveckling och tillämpning VeVa för att analysera VA-scenarier på kommunnivå, skapande av verktyget samt fallstudie för Tanums kommun.

Kontakt