Analys av VA-scenarier på kommunnivå med VeVa-verktyget

Om publikationen

Löpnummer: 2009:45

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Vidareutveckling och tillämpning VeVa för att analysera VA-scenarier på kommunnivå, skapande av verktyget samt fallstudie för Tanums kommun.

Kontakt