Ål i Göta älv, Säveån och Rolfsån

Om publikationen

Löpnummer: 2009

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

 

Telemetristudier på blankålsvandring.

Kontakt