Vedlevande skalbaggar på nyligen död tall – Tresticklans nationalpark

Om publikationen

Löpnummer: 2008:98

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Tresticklan hyser förmodligen stabila populationer av både tallgångbagge och linjerad plattstumpbagge och dessutom finns flera andra rödlistade arter som är knutna till gamla tallar.

Kontakt