Vedlevande skalbaggar på nyligen död tall – Tresticklans nationalpark

Om publikationen

Löpnummer:
2008:98
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Tresticklan hyser förmodligen stabila populationer av både tallgångbagge och linjerad plattstumpbagge och dessutom finns flera andra rödlistade arter som är knutna till gamla tallar.

Kontakt