Våtmarker i odlingslandskapet. En analys av kulturlandskapets påverkan vid nyanlagda våtmarker

Om publikationen

Löpnummer:
2008:57
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Att skapa eller återskapa våtmarker för att
återetablera eller höja befintliga biologiska värden kräver kunskap om landskapets äldre markanvändning för att lyckas ur flera och olika perspektiv.

Utifrån inventering och analys av våtmarker, anlagda i Västra Götalands läns norra delar de senaste 10 åren, har en bedömning gjorts av vad som är bra, mindre bra och dåliga exempel. Bedömningen utgår såväl från syfte, funktion och utseende som placering i och påverkan på kulturlandskapet.

Kontakt