Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2008:88
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
69
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med det här arbetet har varit att dokumentera och utvärdera arbetet med urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun. Detta har gjorts genom intervjuer med fastighetsägare och berörda politiker och tjänstemän på kommunen.

Kontakt