Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2008:88

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 69

Publikationstyp: Rapport

Syftet med det här arbetet har varit att dokumentera och utvärdera arbetet med urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun. Detta har gjorts genom intervjuer med fastighetsägare och berörda politiker och tjänstemän på kommunen.

Kontakt