Uppföljning av stinkpaddans populationsstatus längs Bohuskusten

Om publikationen

Löpnummer:
2008:41
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Redovisning av inventering och övervakning av stinkpaddan (Bufo calamita) längs Bohuskusten under 2006 – 2007.

Kontakt