Uppföljning av stinkpaddans populationsstatus längs Bohuskusten

Om publikationen

Löpnummer: 2008:41

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Redovisning av inventering och övervakning av stinkpaddan (Bufo calamita) längs Bohuskusten under 2006 – 2007.

Kontakt