Platåberget Kinnekulle – restaurering och bevarande. En inblick i LIFE-projektet 2002 – 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2008:46

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Beskrivning av arbetet med EU-Life projektet "Platåberget Kinnekulle".

Kontakt