Platåberget Kinnekulle – restaurering och bevarande. En inblick i LIFE-projektet 2002 – 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2008:46
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Beskrivning av arbetet med EU-Life projektet "Platåberget Kinnekulle".

Kontakt