Myrskyddsplan för Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2008:77

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 70

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är ett utdrag ur Myrskyddsplan för Sverige och tar upp de myrar som ligger i Västra Götalands län. Myrskyddsplan för Sverige fastställdes 2007 av naturvårdsverket.

Kontakt