Kortversion av "Den kulturella våtmarken - rapport 2008:51"

Om publikationen

Löpnummer:
2008:95
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Planera, placera och utforma våtmark i syfte att förstärka kulturmiljön.

Kontakt