Kortversion av "Den kulturella våtmarken - rapport 2008:51"

Om publikationen

Löpnummer: 2008:95

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Planera, placera och utforma våtmark i syfte att förstärka kulturmiljön.

Kontakt