Inventering av strandnära bebyggelse utmed Tanums norra kustremsa

Om publikationen

Löpnummer: 2008:43

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Syftet med detta arbete har varit att undersöka förändringen av strandnära bebyggelse i Tanums kommuns norra kustlinje i intervallerna 1988-2001-2007. 1988 och 2001 har vi inventerat med stereofoton och ortofoton, varefter vi inventerade den nuvarande bebyggelsen med GPS-RTK-utrustning och digitalkamera. I området råder ett omfattande exploateringstryck samtidigt som det är ett skyddsvärt område för fritidslivet varför exploatering främst bör ske i redan exploaterade områden.

Kontakt