Inventering av strandnära bebyggelse utmed Tanums norra kustremsa

Om publikationen

Löpnummer:
2008:43
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med detta arbete har varit att undersöka förändringen av strandnära bebyggelse i Tanums kommuns norra kustlinje i intervallerna 1988-2001-2007. 1988 och 2001 har vi inventerat med stereofoton och ortofoton, varefter vi inventerade den nuvarande bebyggelsen med GPS-RTK-utrustning och digitalkamera. I området råder ett omfattande exploateringstryck samtidigt som det är ett skyddsvärt område för fritidslivet varför exploatering främst bör ske i redan exploaterade områden.

Kontakt