Göteborg – kulturmiljöer av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer: 2008:08

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 1992

Sidantal: 126

Publikationstyp: Rapport

I rapporten beskrivs olika kulturmiljöer i Göteborg.

Rapporten finns endast som pdf. Den trycktes 1992. Inga tryckta ex finns kvar.

Kontakt