Göteborg – kulturmiljöer av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
2008:08
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
1992
Sidantal:
126
Publikationstyp:
Rapport

I rapporten beskrivs olika kulturmiljöer i Göteborg.

Rapporten finns endast som pdf. Den trycktes 1992. Inga tryckta ex finns kvar.

Kontakt