Genetiska studier av spädlosta på Tjörn

Om publikationen

Löpnummer:
2008:83
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport

Redovisar resultatet av genetiska studier av den population av spädlosta (Bromus pseudosecalinus) som finns på Tjörn.

Kontakt