Genetiska studier av spädlosta på Tjörn

Om publikationen

Löpnummer: 2008:83

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Redovisar resultatet av genetiska studier av den population av spädlosta (Bromus pseudosecalinus) som finns på Tjörn.

Kontakt