Gårdar i Dalsland - en bebyggelsehistorisk översikt

Om publikationen

Löpnummer: 2008:85

Diarienummer: 978-91-633-3899-1

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 204

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport berättar om bondgårdsmiljöer i Dalsland. Den är den sista i en serie om fyra som beskriver och pekar ut bondgårdarnas kulturhistoriska
värden i Västergötland, Bohuslän och Dalsland.

Kontakt