Gårdar i Dalsland - en bebyggelsehistorisk översikt

Om publikationen

Löpnummer:
2008:85
Diarienummer:
978-91-633-3899-1
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
204
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport berättar om bondgårdsmiljöer i Dalsland. Den är den sista i en serie om fyra som beskriver och pekar ut bondgårdarnas kulturhistoriska
värden i Västergötland, Bohuslän och Dalsland.

Kontakt