Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Frisk luft på väg?

Om publikationen

Löpnummer:
2008:73
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har följt upp det åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer, som Regeringen fastställde 2004. Uppföljningen visar att problemen med luftkvaliteten i Göteborg består, trots att åtgärdsprogrammet genomförts i stora delar.

Kontakt