Frisk luft på väg?

Om publikationen

Löpnummer: 2008:73

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har följt upp det åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer, som Regeringen fastställde 2004. Uppföljningen visar att problemen med luftkvaliteten i Göteborg består, trots att åtgärdsprogrammet genomförts i stora delar.

Kontakt