Fladdermöss i Vänersborg, Mellerud och Färgelanda kommuner

Om publikationen

Löpnummer: 2008:03

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Redovisning av fladdermusfynd i kommunerna Vänersborg, Mellerud och Färgelanda sommaren 2006.

Kontakt