Fladdermöss i Orusts, Strömstads och Tanums kommuner

Om publikationen

Löpnummer: 2008:04

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Redovisning av fladdermusfynd i kommunerna Orust, Strömstad och Tanum sommaren 2007.

Kontakt